Wyniki konkurus (aktualizacja 28.09.2021)Z ogromną przyjemnością prezentujemy wyniki konkursu grantowego “130 lat Polaków w Mallet”. Wyłoniono 8 mikroprojektów, które zostały zakwalifikowane do realizacji.

W przypadku dwóch z ośmiu wyłonionych mikroprojektów, wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia informacji dotyczących szczegółów realizacji.

Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie:

  1. Tradycje kulinarne Polaków w Mallet
  2. 130 lat Polaków w Mallet - konkurs międzyszkolny
  3. 130 lat Polaków w Mallet - tablica pamiątkowa
  4. 130 lat Polaków w Mallet - wystawa plenerowa
  5. 130 lat Polaków w Mallet - konferencja naukowa
  6. Organizacja Archiwum Historii Polaków w Mallet
  7. 130 lat Polaków w Mallet - Uroczysty koncert zespołu folklorystycznego Mazury
  8. Promocja Polaków w Mallet - produkcja materiałów promocyjnych


W przypadku projektu nr. 7 i 8. wnioskodawca został poproszony o uzupełnienie danych w rubryce “budżet” do dnia 30 września br.


Gratulujemy!