Projekt webPR_SCI przygotowany przez Fundacje Volens w partnerstwie z czeskim Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej w Republice Czeskiej projekt pn. „webPR_SCI: propagace Těšínského Slezska v síti”/webPR_SCI: promocja Śląska Cieszyńskiego w sieci” otrzymał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w ramach pierwszego naboru wniosków.

Ideą przewodnią projektu  jest - poprzez kompleksowe działania promocyjne - zwiększenie zainteresowania, a co za tym idzie napływu turystów (polskich i zagranicznych) na obszar obejmujący historyczne granice Śląska Cieszyńskiego.


Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 29 129,50 EUR. Jego realizacja potrwa do października 2017 r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.