W 2023 roku, projekt "Cmentarz w Karwinie Meksyk - prace porządkowe" został z powodzeniem przeprowadzony przez Fundację Volens, dzięki wsparciu Instytutu Polonika i programu "Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Wolontariat - edycja 2023". W realizacji projektu brali udział również partnerzy: Stowarzyszenie Olza PRO i Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

W trakcie dziesięciu brygad wolontariackich, 141 osób skupiło się na pracach porządkowych na terenie historycznego cmentarza. Zajęli się oni czyszczeniem, rewitalizacją oraz inwentaryzacją wybranych nagrobków, a także zabezpieczeniem i odwodnieniem kaplicy cmentarnej. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do organizatorów programu (Instytut Polonika), naszych partnerów (Stowarzyszenie Olza Pro, Kongres Polaków w Republice Czeskiej) oraz wszystkich zaangażowanych wolontariuszy za ich nieoceniony wkład!

   

Cmentarz w Karwinie - Meksyk: prace porządkowe  został zrealizowany w ramach konkursu: Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat. Edycja 2023 ogłoszonym przez: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.