We want means we can!
If you want to get in touch, you can just drop a line


ok@fundacjavolens.pl
+48 539 064 539

KRS 0000478182
NIP 5482664119
REGON 243403830
ACCOUNT NO. 06 1050 1083 1000 0090 3027 1622


If you find our activities interesting,
do not hesitate to support us hereProjects:

              
 

             

      


Publications:


Awards:

     

Supported us:

                              

- - -

Fundacja Volens (volens, z łaciny "chcąc") ma w założeniu pracę na rzecz rozwoju szeroko pojętej turystyki (z naciskiem na turystykę świadomą) i promocji Cieszyna oraz regionu tzw. Śląska Cieszyńskiego.

Za wszelkie działania związane z realizowanymi pomysłami Fundacja Volens bierze pełną odpowiedzialność.

Fundacja Volens jest zainteresowana szeroką współpracą z różnymi twórczymi i kreatywnymi środowiskami oraz osobami, które  chcą (volens, z łaciny "- chcąc") współpracować i wspólnie realizować pomysły i idee, zgadzając się przy tym i podporządkowując wizji programowej, przedstawionej przez Fundację Volens.
Za prywatne poglądy i działania osób współpracujących Fundacja Volens nie bierze żadnej odpowiedzialności.
- - -


Cieszyn, Poland
Cieszyn Silesia Region
© Fundacja Volens