We want means we can!
If you want to get in touch, you can just drop a line


ok@fundacjavolens.pl
+48 539 064 539

KRS 0000478182
NIP 5482664119 
REGON 243403830
ACCOUNT NO. 06 1050 1083 1000 0090 3027 1622 /PLN
                                 06 1050 1070 1000 0024 5581 2830 /EURIf you find our activities interesting,
do not hesitate to support us here


Regranting 2023 (archiwalne)

Regranting 2022 (archiwalne)Projects:

              
 

             
        
        


Projects 4  Trans-Olza Silesia:


     

Projects for the Brazilian Polish Community

        


We proudly support:

                 


Publications:

              

Awards:

       

Supported us:

                                       

Statute:


- - -

Fundacja Volens (volens, z łaciny "chcąc") ma w założeniu pracę na rzecz rozwoju szeroko pojętej turystyki (z naciskiem na turystykę świadomą) i promocji Cieszyna oraz regionu tzw. Śląska Cieszyńskiego.

Za wszelkie działania związane z realizowanymi pomysłami Fundacja Volens bierze pełną odpowiedzialność.

Fundacja Volens jest zainteresowana szeroką współpracą z różnymi twórczymi i kreatywnymi środowiskami oraz osobami, które  chcą (volens, z łaciny "- chcąc") współpracować i wspólnie realizować pomysły i idee, zgadzając się przy tym i podporządkowując wizji programowej, przedstawionej przez Fundację Volens. Za prywatne poglądy i działania osób współpracujących Fundacja Volens nie bierze żadnej odpowiedzialności.


- - -

Cieszyn, Poland
Cieszyn Silesia Region
© Fundacja Volens