Wykonanie muralu:
"ASTRONOM KOPERNIK CZYLI ROZMOWA Z BOGIEM"


Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023"