W roku 2022, dzięki wsparciu Instytutu Polonika i programu  "Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Wolontariat - edycja 2022" Fundacja Volens, przy wsparciu partnerów Stowarzyszenie Olza PRO i Kongres Polaków w Republice Czeskiej, zrealizowała projekt "Cmentarz w Karwinie Meksyk - prace porządkowe".

W ramach projektu wolontariusze przeprowadzili podczas dziesięciu brygad prace porządkowe na historycznym cmentarzu w nieistniejącej już kolonii. Dokonano oczyszczenia i rewitalizacji terenu oraz inwentaryzacji konkretnych nagrobków, oraz zabezpieczenia kaplicy cmentarnej. Wolontariusze wysłuchali również wykładu dr. Józefa Szymeczka, a w ramach projektu powstał siedmiominutowy film, podsumowujący działania.Dzięki realizacji projektu doszło do znacznej poprawy wyglądu cmentarza oraz nagrobków.

Za pomoc w realizacji dziękujemy organizatorom programu (Instytut Polonika), partnerom (Stowarzyszenie Olza Pro, Kongres Polaków w Republice Czeskiej) oraz wszystkim wolontariuszom!