Koncert Świąteczny zespołów folklorystycznych z Zaolzia 2023 

Projekt "Koncert Świąteczny" zorganizowany przez ZG PZKO i Zespół Pieśni i Tańca Olza, odbył się z sukcesem w Domu Kultury Trisia w Trzyńcu, Republika Czeska. Tradycyjna impreza, odbywająca się od 20 lat, zgromadziła ponad 300 uczestników z różnych zespołów folklorystycznych z Zaolzia, w tym grupy dziecięce, które zaprezentowały najlepsze elementy swojego repertuaru. Dodatkowo, wydarzenie wzbogacone zostało o występy kapele ludowe takie jak Lipka, Nowina, Bukoń. Umożliwiliśmy również dostęp online, dzięki czemu wydarzenie mogło dotrzeć do szerszej publiczności.

Fundacja Volens, wspierając projekt z środków KPRM, przyczyniła się do promowania kultury polskiej na Zaolziu i wzmocnienia więzi międzykulturowych, co stanowi część naszej misji zwiększania jakości życia społeczności i rozwijania profesjonalizmu wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju.