Open Call for Grant Application
2024 - Instytut Kolbego
Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Maksymiliana Marii Kolbego ogłosił otwarty konkurs:  Wsparcie dla szkół polonijnych i polskich za granicą.  W związku z tym Fundacja Volens w sposób ciągły zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania placówek edukacyjnych.

Główne cele projektu: Nauka i doskonalenie języka, innowacyjna dydaktyka oraz promocja dwujęzyczności. 

Nabrów czerwcu 2024 to pierwszy tego typu nabór, a kolejny konkurs na wsparcie dla szkół i przedszkoli polonijnych zostanie ogłoszony wkrótce. Dlatego Fundacja Volens zaprasza polonijne placówki do kontaktu i współpracy strategicznej przy składaniu wniosków do Polskich agencji rządowych.