Tragedia Żywocicka - wznowienie i promocja publikacjiProjekt "Tragedia Żywocicka - wznowienie i promocja publikacji" miał na celu upowszechnienie wiedzy o zbrodniach wojennych dokonanych przez Niemców na polskich mieszkańcach Zaolzia podczas II wojny światowej.

Kluczowym elementem była popularyzacja książki "Lutyńskie tango i inne wojenne historie z Zaolzia" Otylii Toboły, zawierającej szczegółowe relacje o Tragedii Żywocickiej i innych niemieckich zbrodniach na tym obszarze.

Projekt zakładał wznowienie i wydanie w języku czeskim pozostałych rozdziałów książki, produkcję audiobooków w obu językach, organizację spotkań autorskich oraz promocję publikacji w mediach. Realizacja miała miejsce w Republice Czeskiej, z myślą o polskiej społeczności mieszkającej za granicą oraz odbiorcach czeskich i polskich, aby przywrócić pamięć o tych wydarzeniach i przeciwdziałać fałszywym narracjom historycznym.