Zielona Szkoła Zaolziańskich uczniów nad Bałtykiem (wyjazd popandemiczny)

112 ósmoklasistów z 5 szkół podstawowych z polskim językiem nauczania na Zaolziu bierze udział w I turnusie Zielonej Szkoły nad Bałtykiem 2022 organizowanej przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Uczniowie po 11 dniach pobytu w Jastrzębiej Górze wrócą do domów w piątek. Tego samego dnia wieczorem rozpocznie się kolejny turnus.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 w ramach działania: Zielona szkoła zaolziańskich uczniów nad Bałtykiem (wyjazd popandemiczny)
kwotą 48 000,00 zł , za pośrednictwem Fundacji Volens.