Zielona Szkoła Zaolziańskich uczniów nad Bałtykiem (wyjazd popandemiczny)

50 ósmoklasistów zpośród 212 z 8 szkół podstawowych z polskim językiem nauczania na Zaolziu bierze udział w II turnusach Zielonej Szkoły nad Bałtykiem 2022 organizowanej przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 w ramach działania: Zielona szkoła zaolziańskich uczniów nad Bałtykiem (wyjazd popandemiczny)
kwotą 48 000,00 zł , za pośrednictwem Fundacji Volens.