Wyniki konkurus (aktualizacja 13.09.2022)


Z ogromną przyjemnością prezentujemy wyniki konkursu grantowego Wydarzenia polonijne za granicą - Wzmacnianie tożsamości i pielęgnowanie kultury brazylijskich Polaków.
Wyłoniono 10 mikroprojektów, które zostały zakwalifikowane do realizacji.

Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie:
1.Orange Cursos de Idiomas / Zespół Pieśni i Tańca ‘Chabry i Maki’Zgrupowanie integracyjne PZF Mazury i ZPiT Chabry i Maki w Sao Paulo
(kwota wsparcia: 9 000 zł) 
2.Orange Cursos de Idiomas / Zespół Pieśni i Tańca ‘Chabry i Maki’Udział ‘ZPiT Chabry i Maki’ w Festiwalu Muzyki Ludowej w Mallet 
(kwota wsparcia: 9 000 zł)
3.Stowarzyszenie polonijny ks. Daniel Niemiec w Santana.Wystawa: Życie i twórczość księdza Daniela Niemca
(kwota wsparcia: 9 000 zł)
4.Núcleo Escolar presidente adolfo konderPolonijny projekt Kulturalno-edukacyjny w Szkole Podstawowej im. Prezydenta Adolfa Kondera w Irineópolis, SC w Brazylli.  (kwota wsparcia: 9 000 zł)
5.Polski Zespół Folklorystyczny Auresovia z AureaNoc Kulturalna 
(kwota wsparcia: 9 000 zł)
6. Polski Zespół Folklorystyczny MazuryWarsztaty taneczne dla polskich zespołów ludowych 
(kwota wsparcia: 9 000 zł)
7. Polski Zespół Folklorystyczny MazuryWyjazdy kulturalne uczniów Szkoły Języka i Kultury Polskiego
(kwota wsparcia: 9 000 zł)
8. Polski Zespół Folklorystyczny Mazury Wymiana kulturalna polskich zespołów folklorystycznych
(kwota wsparcia: 9 000 zł)
9. Polski Zespół Folklorystyczny KRAKÓWUroczystości z okazji 15-lecia - Polskiego Zespołu Ludowego Kraków
(kwota wsparcia: 9 000 zł)
10.Towarzystwo Polsko-Brazylijskie Im. Mikołaja KopernikaWystawa materiałów historycznych Szkoły Polskiej Mikołaj kopernik 
(kwota wsparcia: 9 000 zł)