FUNDACJA VOLENS ogłasza rozpoczęcie konkursu grantowego, organizowanego w obszarze Wydarzenia polonijne za granicą - Wzmacnianie tożsamości i pielęgnowanie kultury brazylijskich Polaków.

Fundacja Volens ogłasza rozpoczęcie konkursu grantowego organizowanego w obszarze „Wydarzenia polonijne za granicą”. Środki przeznaczone na realizację małych projektów (do 9000 PLN) zostaną skierowane do polonijnych organizacji, działających na terenie Brazylii po wcześniejszym rozstrzygnięciu konkursu.

Wnioski można składać w terminie do dnia 28.08.2022r. na wnioski realizowane w terminach 29.08 - 07.12.2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i instrukcją składania wniosków. Wszelkie pytania należy kierować na adres email ok@fundacjavolens.pl

Zalecamy szczególną uwagę podczas zapoznawania się z terminami składania wniosków, realizacji działań i rozliczeń oraz sprawozdań z realizacji projektów.Poniżej prezentujemy załączamy również regulamin konkursu.

REGULAMIN

WYNIKIZadanie:  Wzmacnianie tożsamości i pielęgnowanie kultury brazylisjkich Polaków zostało dofinansowane z środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022
kwotą: 95 000,00 zł
całkowita wartość zadania: 103 000,00 zł